Kūrybinės dirbtuvėlės mažyliams ir jų tėveliams nuo 1,5 iki 2,5 metų 

Mokytoja Kristina Balinskienė

Mažyliams pasaulis yra nepažįstamas ir jie trokšta viską sužinoti, paliesti, pajausti, suprasti - kas? kur? kodėl? kaip?... Dalinimasis mintimis, pomėgiais, svajonėmis, gebėjimas išreikšti save ir išgirsti kitus stiprina ryšį bendruomenėje ir šeimoje. Tad pamokėlėse susipažinsime su mus supančia aplinka, skatinsime išreikšti savo pomėgius ir jais dalintis su aplinkiniais. Lavinsime įgūdžius išreikšti/suprasti savo mintis/jausmus ir kurti bendrus pomėgius.
Tėveliai padeda vaikučiams suprasti šį pasaulį, o mes visi kartu pamokėlių metu stengsimės paversti visas mintis į apčiuopiamus dalykus. Ar tai bus žaidimai,eilėraštukai ar piešiniai, ar bendras kūrinys, ar šokis, ar tiesiog mus supančios aplinkos supratimas - viskas įgaus materialinę formą, kuria mėgausimės visi kartu ir parodysime aplinkiniams.
 

Lietuvių kalbos užsiėmimai 3 metų vaikams

Mokytoja Giedrė Šidlauskė

Ankstyvame amžiuje efektyviausia ir patraukliausia mokymosi priemonė yra žaidimai. Žaisdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, lavina kalbinius, bendravimo įgūdžius, mokosi susikaupti ir sėkmingai atlikti pradėtą darbą.

3 metų amžiaus grupėje lietuvių kalbos mokysimės žaisdami pirštelių žaidimus, lipdydami, klijuodami, lankstydami, klausydamiesi ir mokydamiesi eilėraštukų, dainelių, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, klausydamiesi pasakų.

 

Lietuvių kalbos pamokos 4-6 metų vaikams

Mokytoja Neringa Strumilė

Lietuvių kalbos informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste. Pamokėlių metu mokiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškinti veiklą. Siekiama, kad mokinukai sąmoningai ir kūrybiškai priimtų naują mokomąją medžiagą, taip pat skatinama savianalizė ir savęs vertinimas. Šių pamokėlių, kurios suskirstytos į devynias pagrindines temas (Aš ir šeima. Mano namai, Laisvalaikis ir šventės. Draugai. Gyvūnai. Gamta ir Žemė. Aš, Lietuva ir lietuviai. Aš ir pasaulis. Kelionės.) tikslas – ugdyti
sakytinę kalbą, gebėjimą bendrauti su bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis, mokyti rašytinės kalbos, sklandaus ir sąmoningumo skaitymo įgūdžių ugdymo, gebėjimo įgytas žinias pritaikyti praktikoje ir supažindinti su svarbiausiais Lietuvos istorijos faktais.

 

Šokių pamokos 7-8 metų vaikams

Mokytoja Giedrė Šidlauskė

Šokių pamokų metu vaikai mokysis lietuvių liaudies žingsnelių, žaidimų, ratelių. Šiuolaikinio šokio raiškos priemonėmis bus siekiama ugdyti vaikų kūrybinį potencialą, atskleisti jų talentus ir išlaisvinti norą būti savimi. Labiausiai to bus siekiama per kūrybines, improvizacines užduotis. Tai bus erdvė, kurioje vaikai formuosis savitą požiūrį į lietuvių liaudies kūrybą. Kūrybinių, improvizacinių užduočių metu bandys išreikšti savo nuomonę panaudojant šokio, judesio raiškos priemones. Tai bus vieta, kur gims judesys ir šokis. Vieta būti savimi. Ieškoti. Atrasti. Kurti. Šokti. Tempti. Bėgti. Suktis. Skrieti. Jausti. Šėlti. Duoti. Imti.

 

Muzikos pamokos 6 metų vaikams

Mokytoja Sigita Jakulienė

Muzikos pamokėlėmis sieksiu padėti vaikams pažinti supantį pasaulį, skatinti muzikalumą, kūrybiškumą, ugdyti įvairius gebėjimus, suteikti žinių apie lietuvių papročius, tradicijas, liaudies muziką. Skatinsiu vaiko teigiamas emocijas:  improvizuosime, darysime ritmikos pratimus ir kursime žaisdami. Pamokose naudosiu įvairius metodus: pokalbį, diskusiją, aiškinimą, balso pratybas, prasidainavimo pratimus; dainelių, muzikinių atkarpų demonstravimą  balsu, instrumentu; ritmo pratybas įvairiais instrumentais (pianinu, mušamaisiais), priemonėmis ir plojant. Vyresnius vaikus pamažu pradėsiu mokyti muzikos rašto.

Dainavimas
1. Prasidainavimo pratimai (su gyvūnų kalbos skiemenimis, natų pavadinimais, tekstu).
2. Lietuvių liaudies ir įvairaus stiliaus bei žanro dainelių atlikimas (be pritarimo ir su pritarimu – instrumentu ar fonograma) individualiai arba su grupe. 

Ritmika (muzikos rašto pažinimas)
1. Skirtingų ritminių darinių aiškinimasis, demonstravimas, atkartojimas.
2. Supažindinimas su muzikos raštu (penkline, smuiko raktu, natų pavadinimais ir vertėmis, pauzėmis) vaizdinėmis priemonėmis, instrumento klaviatūroje. Skirtingo natų aukščio, laiko vertės aiškinimasis ir suvokimas, atpažinimas ir pakartojimas iš klausos.

Grojimas vaikiškais muzikos instrumentais
Išmoktų ritminių darinių, girdėtų melodijų atlikimas ir grojimas įvairiais mušamaisiais instrumentais.

Muzikos klausymas
Įvairaus stiliaus, žanro muzikos kūrinių klausymas, aptarimas. Muzikos nuotaikos perteikimas šokio judesiais, muzikos turinio suvokimas, atskleidimas ir perteikimas piešiant.

Improvizacija
Žaidimai naudojant ritmikos, judesio ir kalbos elementus.

 

Dailė / darbeliai 4-5 metų vaikams

Mokytoja Sigita Jakulienė

Dailės ir darbelių pamokėlėse mokysimės geriau pažinti supantį pasaulį, lavinsime vaizduotę, ugdysime įvairius gebėjimus, kūrybiškumą, kruopštumą, dėmesį smulkioms detalėms. Mokysimės derinti spalvas ir miklinsime pirštukus: piešime, lipdysime, klijuosime, iš gamtoje rastų daiktų gaminsime žaisliukus, kuriais galėsime žaisti patys ar dovanoti kitiems. Darysime atvirukus ir dirbsime įvairius smagius darbelius. Vėliau mokysimės ir karpinių meno.

 

Lietuvių kalba 7-8 metų vaikams

Mokytojas Erdvilas Jakulis

Lietuvių kalbos pamokų tikslas – atsižvelgiant į vaiko amžių ir kalbinę kompetenciją sudaryti sąlygas įgyti lietuvių kalbos pagrindus ir sociokultūrinės kompetencijos pradmenis. Pamokose bus lavinamos keturios kalbinės veiklos sritys (kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas), plečiamas kalbinis turinys (žodynas, posakiai, gramatika), suteikiama sociokultūrinių žinių (Lietuvos kultūrinis, socialinis, istorinis, ekonominis pažinimas).

Pamokose naudojama savaitgalinėms lituanistinėms mokykloms pritaikyta ugdymo metodika.

 

Knygų klubas 10 metų vaikams

Susitikimų metu bus dalijimąsi įspūdžiais apie perskaitytas knygas, vyks knygų pristatymai, kita su knygomis susijusi veikla. Knygų klubą moderuos  Irena ir Sigita.

 

Lietuvių kalba suaugusiems

Mokytojas Ričardas Ulozas

Lietuvių kalbos pamokose kitataučiams tėvams, atvedusiems savo vaikučius į pamokėles, mokomės išgyventi lietuvių apsuptyje, t. y. būtiniausių lietuvių kalbos dalykų: kaip prisistatyti, paklausti, atsakyti, papasakoti apie save ir kitus. Taip pat gilinamės į gramatiką ir kaupiame naudingų žodžių bei išsireiškimų rinkinį. Bendraujame (kol kas?) vyriškoje kompanijoje ir naudingai leidžiame laiką.