Muzikos užsiėmimai vaikams nuo 1,5 iki 2,5 metų (kartu su vienu iš tėvelių)

Mokytoja Jurgita Orlovaitė

Ankstyvas vaikų muzikinis ugdymas – puiki investicija į vaikų ateitį. Šiuo amžiaus laikotarpyje mažieji mokosi lengvai, greitai ir nepastebimai. Muzika, ritmas, muzikavimas jiems teikia džiaugsmą, o tuo pačiu lavina muzikinę klausą, ritmo pojūtį, kalbą, vaizduotę.

50 minučių trukmės užsiėmimuose dainuosime lietuvių liaudies daineles, žaisime žaidimus, šoksime, mokysimės ritminių kompozicijų, grosime įvairiausiais muzikos instrumentais.

 

Lietuvių kalbos pamokėlės 3-4 metų vaikams

Mokytoja Giedrė Šidlauskė

Ankstyvame amžiuje efektyviausia ir patraukliausia mokymosi priemonė yra žaidimai. Žaisdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, lavina kalbinius, bendravimo įgūdžius, mokosi susikaupti ir sėkmingai atlikti pradėtą darbą.

3 metų amžiaus grupėje lietuvių kalbos mokysimės žaisdami pirštelių žaidimus, lipdydami, klijuodami, lankstydami, klausydamiesi ir mokydamiesi eilėraštukų, dainelių, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, klausydamiesi pasakų.

4 metų amžiaus grupėje pamokų metu daugiau laiko skirsime raidžių pažinimui, taisyklingam jų tarimui, lietuvių kalbos žodyno plėtimui, artikuliaciniams pratimams.

 

Lietuvių kalbos pamokos 5-6 metų vaikams

Mokytoja Neringa Strumilė

Lietuvių kalbos informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste. Pamokėlių metu mokiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškinti veiklą. Siekiama, kad mokinukai sąmoningai ir kūrybiškai priimtų naują mokomąją medžiagą, taip pat skatinama savianalizė ir savęs vertinimas. Šių pamokėlių, kurios suskirstytos į devynias pagrindines temas (Aš ir šeima. Mano namai, Laisvalaikis ir šventės. Draugai. Gyvūnai. Gamta ir Žemė. Aš, Lietuva ir lietuviai. Aš ir pasaulis. Kelionės.) tikslas – ugdyti
sakytinę kalbą, gebėjimą bendrauti su bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis, mokyti rašytinės kalbos, sklandaus ir sąmoningumo skaitymo įgūdžių ugdymo, gebėjimo įgytas žinias pritaikyti praktikoje ir supažindinti su svarbiausiais Lietuvos istorijos faktais.

  

Šokių pamokos 6 metų vaikams

Mokytoja Giedrė Šidlauskė

Šokių pamokų metu vaikai mokysis lietuvių liaudies žingsnelių, žaidimų, ratelių. Šiuolaikinio šokio raiškos priemonėmis bus siekiama ugdyti vaikų kūrybinį potencialą, atskleisti jų talentus ir išlaisvinti norą būti savimi. Labiausiai to bus siekiama per kūrybines, improvizacines užduotis. Tai bus erdvė, kurioje vaikai formuosis savitą požiūrį į lietuvių liaudies kūrybą. Kūrybinių, improvizacinių užduočių metu bandys išreikšti savo nuomonę panaudojant šokio, judesio raiškos priemones. Tai bus vieta, kur gims judesys ir šokis. Vieta būti savimi. Ieškoti. Atrasti. Kurti. Šokti. Tempti. Bėgti. Suktis. Skrieti. Jausti. Šėlti. Duoti. Imti.

 

Muzikos pamokos 3-5 metų vaikams

Mokytoja Sigita Jakulienė

Muzikos pamokėlėmis sieksiu padėti vaikams pažinti supantį pasaulį, skatinti muzikalumą, kūrybiškumą, ugdyti įvairius gebėjimus, suteikti žinių apie lietuvių papročius, tradicijas, liaudies muziką. Skatinsiu vaiko teigiamas emocijas:  improvizuosime, darysime ritmikos pratimus ir kursime žaisdami. Pamokose naudosiu įvairius metodus: pokalbį, diskusiją, aiškinimą, balso pratybas, prasidainavimo pratimus; dainelių, muzikinių atkarpų demonstravimą  balsu, instrumentu; ritmo pratybas įvairiais instrumentais (pianinu, mušamaisiais), priemonėmis ir plojant. Vyresnius vaikus pamažu pradėsiu mokyti muzikos rašto.

Dainavimas
1. Prasidainavimo pratimai (su gyvūnų kalbos skiemenimis, natų pavadinimais, tekstu).
2. Lietuvių liaudies ir įvairaus stiliaus bei žanro dainelių atlikimas (be pritarimo ir su pritarimu – instrumentu ar fonograma) individualiai arba su grupe. 

Ritmika (muzikos rašto pažinimas)
1. Skirtingų ritminių darinių aiškinimasis, demonstravimas, atkartojimas.
2. Supažindinimas su muzikos raštu (penkline, smuiko raktu, natų pavadinimais ir vertėmis, pauzėmis) vaizdinėmis priemonėmis, instrumento klaviatūroje. Skirtingo natų aukščio, laiko vertės aiškinimasis ir suvokimas, atpažinimas ir pakartojimas iš klausos.

Grojimas vaikiškais muzikos instrumentais
Išmoktų ritminių darinių, girdėtų melodijų atlikimas ir grojimas įvairiais mušamaisiais instrumentais.

Muzikos klausymas
Įvairaus stiliaus, žanro muzikos kūrinių klausymas, aptarimas. Muzikos nuotaikos perteikimas šokio judesiais, muzikos turinio suvokimas, atskleidimas ir perteikimas piešiant.

Improvizacija
Žaidimai naudojant ritmikos, judesio ir kalbos elementus.

 

Lietuvių kalba ir teatro dirbtuvės 7-8 metų vaikams

Mokytoja Jurgita Orlovaitė

Lietuviu kalbos pažinimo, skaitymo bei rašymo įgūdžių ugdymas pagal lituanistinėms mokykloms pritaikytą ugdymo metodiką.
Kūrybinės teatro užduotys lavins ne tik saviraiškos galimybes, bet taip pat ir plės lietuvių kalbos žodyną, lavins tartį ir skatins vaikus laisviau bendrauti lietuviškai.

 

Lietuvių kalba suaugusiems

Mokytojas Ričardas Ulozas

Lietuvių kalbos pamokose kitataučiams tėvams, atvedusiems savo vaikučius į pamokėles, mokomės išgyventi lietuvių apsuptyje, t. y. būtiniausių lietuvių kalbos dalykų: kaip prisistatyti, paklausti, atsakyti, papasakoti apie save ir kitus. Taip pat gilinamės į gramatiką ir kaupiame naudingų žodžių bei išsireiškimų rinkinį. Bendraujame (kol kas?) vyriškoje kompanijoje ir naudingai leidžiame laiką.