2018 / 2019 mokslo metų renginiai
 
Rugsėjo 22 d. mokslo metų atidarymo šventė (dalyvaujant LR ambasados, Audito Rūmų ir Šengeno savivaldybės atstovams). „Labai teatro“ spektaklis „Aplink pasaulį“
 
Lapkričio 24 d. aktorės Ilonos Balsytės muzikinis rytmetys ZIKAMU
 
Gruodžio 1 d. Advento papročių renginys 
  
Kovo 9 d. Nepriklausomybės atkūrimo šventė
 
Balandžio 27 d. Atvelykio šventė
 
Gegužės 4 d. Sveikiname mamytes
 
Birželio 15 d. Mokslo metų uždarymo šventė